Bibliografi

2000 sider som innledning
Ikke klar for konsulenter, men har god tid? Her er 7 gode bøker som gir et innblikk i hvordan man kan forstå faglig orientert teknisk personale.

De fleste bøkene er essaysamlinger. Bøkene som ikke er essaysamlinger er inndelt i kapitler som kan leses hver for seg.

Alle bøkene er skrevet for amerikanske forhold. Mens lederstil og arbeidsomgivelser ikke er like i Norge, er det tekniske personalets tenkemåte nærmest universell. Dermed er det for en leder relativt enkelt å justere forståelsen av stoffet for norske forhold uten at man misforstår det som er skrevet om det tekniske personalet.

Bøkene inneholder en del teknisk stoff som man som leder kan hoppe over. Men hopp ikke over for mye, det er god innsikt gjemt der inne. De fleste kapitlene har meningsfyllte titler som hjelper å filtrere bort det som ikke er interessant.

Peopleware

Tom Demarco, Timothy Lister, ISBN 0932633439, Dorset House, 245 sider

Dette er en bok som lever opp til undertittelen Productive Projects and Teams. Forklarer blant annet hvorfor IT-personalet misliker møter og kontorlandskap (mer enn andre grupper ansatte). Tar også opp produktivitetsproblemene rundt inngående telefonsamtaler og hvorfor disse gjør seg spesielt gjeldende for teknisk personale.
Joel on Software

Joel Spolsky, ISBN 1590593898, Apress, 302 sider

Blant flere essays som er mer tekniske enn ledelsesorienterte, er det noen svært gode essays om ledelse av IT-prosjekt og menneskene som deltar i dem. Bokens lange undertittel treffer godt: «On Diverse and Occasionally Related Matters That Will Prove of Interest to Software Developers, Designers, and Managers, and to Those Who, Whether by Good Fortune or Ill Luck, Work with Them in Some Capacity.»
The Best Software Writing I

Joel Spolsky (redaktør), ISBN 1590595009, Apress, 328 sider

En essaysamling med mange forfattere, hvor hvert essay introduseres av Spolsky. De fleste essays er beregnet på ingeniører. Det er noen få veldig gode som er leseverdige for ledelsen. Bruk av overtid er et emne som går igjen hos Spolsky og som også tas opp i denne boken.

Hackers and Painters

Paul Graham, ISBN 0596006624, O’Reilly, 272 sider

Paul Graham jobbet tidligere nesten døgnet rundt med teknologiselskapet Viaweb som han startet sammen med en partner. Viaweb ble senere solgt til Yahoo. Grahams essays med undertittel «Big ideas from the computer age» er like godt egnet som en introduksjon til økonomi for ingeniører, som den er en introduksjon til ingeniører for økonomer. La ikke tittelen skremme, Hacker er i denne sammenheng et positivt ladet ord for kreative ingeniører.

The Hacker Ethic

Pekka Himanen, Linus Torvalds, Manuel Castells, ISBN 0375505660, Random House, 256 sider

Boken er tyngre enn de andre og mer filosofisk, men gir en dyp forståelse av hva som driver «nerdene» foran datamaskinene. Anbefales også til dem som er gift med en teknolog.
The Mythical Man-Month

Frederick P. Brooks, ISBN 0201835959, Addison-Wesley, 322 sider

En klassisk essaysamling som gjenutgis regelmessig, selv etter over 20 år. Brooks evner å dra det essensielle ut av lang erfaring. Med eksempler fra 60-tallet skulle man tro den var utdatert, men innsikten er like aktuell i dag som den gang. Selv om undertittelen er Essays on Software Engineering, er den godt egnet for prosjektledere som ikke selv deltar på teknisk nivå. Essayet «No Silver Bullet» refereres fortsatt jevnlig i fagblad for IT-bransjen.
The Psychology of Computer Programming

Gerald Weinberg, ISBN 0932633420, Dorset House, 292 sider

En klassiker i ny utgave som selv med denne tittelen er en bok mest for prosjektledere. Ledere på høyere nivå enn prosjektleder, uten teknisk bakgrunn, vil antagelig ha mer nytte av de øvrige bøkene i listen. Men for prosjektledere er det mye god innsikt, spesielt i del 2.