00101010

Digital Pilar er et privat investeringsselskap med fokus på samarbeidsform, prosjektledelse og bedriftskultur i bedrifter som benytter eller ansetter personell med IT-teknisk bakgrunn.

Digital Pilar er største eier i programvareutviklingselskapet Systor Vest AS og har mindre eierandeler i et utvalg yngre teknologiselskap. 

Digital Pilar forstår mennesker som tenker i nuller og ettall. Innenfor IT er mange attraktive arbeidstagere utpreget faglig orientert. De deler til en viss grad humor, idealer, arbeidsmoral og interesseområder med hverandre. Mange har også et mindre tradisjonelt syn på arbeidsgiverens rolle i livet de ønsker å leve. Som leder kan slike mennesker være vanskelige å forstå – og lede. Men ikke for oss.

Høy teknisk kompetanse kombinert med flere år som leder innenfor drift og programvareutvikling gjør det mulig å forstå – og bli respektert av – begge parter.